Validatieberekeningen

De validatieberekeningen van de programma’s van Dlubal Software geven heldere resultaten, die door controlerende instanties of checkers worden gewaardeerd. U, echter, als ingenieur wilt natuurlijk ook precies weten hoe onze software werkt. Dlubal software is namelijk geen zwarte doos. Op de website van Dlubal staan alle Validatievoorbeelden gepubliceerd.

Bijgaande validatie voorbeelden geven u inzicht in de berekeningsachtergrond. Tevens worden de berekeningsmethode in detail beschreven.


Validatie Voorbeeld 1:

Stalen Ligger op Twee Steunpunten

Ligger op twee steunpunten bestaand uit een HE 280A-profiel met een staal kwaliteit van S235. De ligger wordt belast door een puntlast in het midden en een gelijkmatig verdeelde belasting. De ligger overspant 8 m. Ter plaatse van de oplegging is de constructieve detaillering gelijkwaardig aan een gaffeloplegging. Uitgangspunt van het ontwerp is een minimale hoogte van de ligger. De ligger heeft twee kipsteunen op regelmatige afstanden en daarmee wordt de ongesteunde lengte 2.67 m.

Referenties:

  1. Rekenvoorbeelden – deel 4 (Over)spannend staal, 1e druk, 1998
  2. BmS-cursus – Introductie Eurocode 3

Voorbeeld 01.pdf

RFEM uitvoer 01.pdf

  • RFEM validatieberekening

Validatie Voorbeeld 2:

Scharnierend opgelegde kolom

Dit rekenvoorbeeld behandelt een scharnierend opgelegde kolom, die deel uitmaakt van een geschoorde halconstructie. De gevelkolom heeft een lengte van 10 m en is in het vlak van de gevel gesteund door stalen regels UNP 120. De hart-op-hart-afstand van de stalen regels 2 m. De bevestiging van de kolom aan de boven- en onderzijde (fundering) is als scharnierend te beschouwen. De staalsoort is S 235. Het profiel is een IPE 300.

Referenties:

  1. Rekenvoorbeelden – deel 4 (Over)spannend staal, 1e druk, 1998
  2. BmS-cursus – Introductie Eurocode 3

Voorbeeld 02.pdf

RFEM uitvoer 02.pdf

  • RFEM validatieberekening

Validatie Voorbeeld 3:

Betonnen Ligger op Twee Steunpunten

Een betonbalk met afmetingen 400 x 600 mm2. Beton C20/25. Staalsoort B500. De eerste scheurvorming treedt op bij een betontrekspanning fct;eff = fctm = 2.21 N/mm2. De balk wordt belast door een gelijkmatig verdeelde belasting. Milieuklasse XC4. De toegepaste betondekking is gelijk aan cnom.

Referenties:

  1. Constructieleer Gewapend Beton, studieboek voor het HBO, 5e druk, 2009. Cement & BetonCentrum.

Voorbeeld 03.pdf

RFEM uitvoer 03.pdf

  • RFEM validatieberekening