Consultancy voor berekeningen door Msc Engineering

Consultancy voor berekeningen door Msc Engineering

Msc Engineering biedt u advies m.b.t. berekening met eindige elementen. De raadgevende ingenieurs komen op uw bureau om u te ondersteunen in uw werkzaamheden. Omdat de ingenieurs zelf in de dagelijkse praktijk met allerlei eindige elementen programma’s rekenen, kunnen zij u vanuit hun praktijkervaring het beste adviseren hoe uw specifieke probleem het beste gemodelleerd kan worden. Vaak wordt advies in combinatie met een training geven. Ook kunnen onze ingenieurs zelfstandig berekeningen t.b.v. de klant uitvoeren op projectbasis.

Metaalwerk Arie Belo B.V.

Consultancy03

  • werktuigbouw spaninngen materiaal

Roerwerk

Voor metaalwerk Arie B.V. is een opdracht uitgevoerd voor de berekening van een metalen roerwerk t.b.v. biovergassingsinstallaties in Europa. De stalen constructies bestaat uit een model van staven en platen. De staven zijn gebruikt voor de globale krachtswerking, de platen zijn gebruikt om de introductie van de krachten en de details m.b.t. de spanningen te controleren. De constructie is belast door de schepbelasting die aangrijpt op de metalen scheppen. De hele constructie kan roteren om de lengte-as. De oplegreactie m.b.t. de rotatie om de globale x-as is gelijk aan het aandrijfmoment van de motor van het roerwerk.

De constructie is berekend in RFEM 5 en gecontroleerd met de module RF-STEEL op basis van Von Mises vergelijkspanningen.

Jetmix B.V.

Von Mises vergelijkspanningen in RFEM

Groutanker

Voor Jetmix B.V. is een opdracht uitgevoerd voor de sterkteberekening van een groutanker constructiedetail. Het anker moet een voorspankracht in een zogenaamde soilmix wand – een keerwand bestaand uit een mengsel van aarde en cement, versterkt door stalen vertikale profielen- inleiden.

Het model bestaat uit een combinatie van plaatwerk via surfaces en zogenaamde solids (ankermoer en -kop). De soilmix wand’s oplegging is via een niet-lineaire stijve bedding op het buisgedeelte gemodelleerd.

Omdat de voorspankracht zeer groot is, is met de module RF-MAT NL 5.xx van RFEM gekeken naar het gedrag van het anker in de uiterste grenstoestand. Hierbij zijn de fysische eigenschappen van het staal zo gemodelleerd, dat er lokaal vloeien van het staal is toegelaten. Bij de controle van het detail is er naast de optredende vergelijkspanning, dus ook gekeken naar de optredende rek in de staalconstructie.

A.h.v. het RFEM-model is bij de controlerende instantie aangetoond, dat het anker voldoende sterkte heeft. Tevens blijven de contactspanning toelaatbaar en is via het toepassen van een ResultBeam in RFEM aangetoond hoe de snedekrachten m.b.t. de normaal- en de dwarskracht in het constructiedetail verloopt.