Internationale Normen

De verschillende controles volgens de internationale normen m.b.t. staal, beton, hout, aluminium, glas, e.d. worden overzichtelijk in uw rekensoftware RFEM en RSTAB en het berekeningsrapport weergegeven. Zo is het mogelijk om exact te zien, welke normartikelen zijn doorlopen en welke specifieke symbolen, formules en bijlages zijn gehanteerd. Individuele foutmeldingen verwijzen naar artikelnummers van de norm en geven hints aan de gebruiker hoe zaken opgelost kunnen worden.

Grafisch kan de gebruiker de constructie volgens de internationale normen controleren middels kleurcodering. Hierbij worden rode onderdelen weergegeven die niet aan de normtoetsingen voldoen. De gebruiker ziet in een oogopslag waar er constructieve aanpassingen gedaan kunnen worden.

Overzicht van de Unity Checks van de controle van een stalen hal volgens de Eurocode 3.

RFEM ondersteunt de belangrijkste internationale normen, zodat uw constructies overal ter wereld kunnen worden toegepast. De volgende normen zijn beschikbaar:

Overzicht van internationale normen

Europa USA China India
Canada Duitsland Engeland Zwitserland