Eurocodes

In April 2012 zijn de Eurocodes ingevoerd voor aluminium-, beton-, staal- en houtconstructies. De Eurocodes (EC) kennen namelijk naast de feitelijke normteksten, een groot aantal correctiebladen, annices en Nationale Bijlages. In RFEM zijn altijd zo snel als mogelijk de vigerende normbladen verwerkt. Zie o.a. onderaan de tekst een overzicht van de in RFEM verwerkte normbladen. Op dit moment zijn de volgende Eurocodes in RFEM verwerkt:

 • Eurocode 0 ‘Combinaties
 • Eurocode 1 ‘Wind en Sneeuw belastingen’
 • Eurocode 2 ‘Betonconstructies’
 • Eurocode 3 ‘Staalconstructies’
 • Eurocode 5 ‘Houtconstructies’
 • Eurocode 8 ‘Dynamische berekeningen’
 • Eurocode 9 ‘Aluminium Constructies’

Om de ingenieur op een duidelijke wijze te informeren omtrent de vigerende EC-normen en de implementatie van de normen in RSTAB/RFEM heeft RFEM Nederland een A3-overzicht gemaakt van de vigerende normen, correctiebladen (C-Bladen), annices (A-bladen) en Nationale Bijlage. Op dit overzicht staat ook de publicatiedatum en de prijs van de norm, zoals deze bij de NEN bekend is, vermeld. In de laatste kolom bevindt zich de informatie omtrent de implementatie in RFEM/RSTAB en/of een eventuele module. Van tijd tot tijd zullen wij het blad bijwerken. Op het overzicht vindt u de datum dat het blad het laatst is bijgewerkt.

DOWNLOAD EUROCODE OVERZICHT

Nationale Bijlages:

Ondersteunde Nationale Bijlage: (dd. September 2013)


 • DIN EN 1990/NA:2009-05 (Duitsland)
 • BS EN 1990/NA:2004-12 (Groot Britannië)
 • CSN EN 1990/NA:2004-03 (Tsjechië)
 • DK EN 1990/NA:2007-07 (Denemarken)
 • NBN EN 1990 – ANB: 2005 (België)
 • NEN EN 1990/NA:2006 (Nederland)
 • NF EN 1990/NA:2005/12 (Frankrijk)
 • NP EN 1990:2009 (Portugal)
 • ÖNORM EN 1990:2007-02 (Oostenrijk)
 • PN EN 1990/NA:2004 (Polen)
 • SFS EN 1990/NA:2005 (Finland)
 • SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovenië)
 • SS EN 1990:2008 (Singapore)
 • SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Zweden)
 • STN EN 1990/NA:2009-08 (Slowakije)
 • UNE EN 1990 2003 (Spanje)
 • UNI EN 1990/NA:2007-07 (Italië)


Nederland Duitsland Belgie Frankrijk Zweden Engeland
Polen Tsjechie Spanje Slowakije Slovenie Singapore
Portugal Oostenrijk Italië Finland Denemarken