Demonstratiefilms

Plaatwerk

Berekenen van Plaatconstructies

Deze demonstratievideo laat zien, hoe u in RFEM stalen, vlakke plaatconstructies kunt berekenen cq. engineeren. In deze video wordt u getoond, hoe de engineering van een hoge gelaste ligger, een stalen balk, een plaatmodel gedaan wordt, zodat een het gedrag van een detail, zoals de opening in het lijf van de ligger, beter berekend kan worden. Duidelijk is te zien hoe o.a. de vervormingen, snedekrachten en spanningen e.d. berekend wordt.


VLAKKE PLAATCONSTRUCTIES BEREKENEN


SOLIDS

Staaldetails berekenen m.b.v. Solids

Deze demonstratievideo laat zien, hoe u staal details kunt engineeren m.b.v. Solid Element Modelling. Solids zijn modellen bestaand uit volume-elementen. Met volume-elementen krijgt de gebruiker een beter inzicht in het gedrag van dikke, niet-slanke constructies, zoals stalen hijsogen, lompe staaldetails, voetplaten, lasverbindingen, en andere details waarbij een detail engineering nodig is.


SOLIDS BEREKENEN

STALEN SPANT

Stalen spant berekenen volgens de Eurocode 3

Deze demonstratievideo laat zien hoe RFEM omgaat met een stalen spant. Er wordt een stalen 2D spant gemodelleerd en gecontroleerd m.b.t. de Eurocode 3 (NEN-EN 1993). Automatisch wordt de wind- en sneeuwbelasting op het spant volgens de NEN 1991 voor de Nederlandse nationale bijlage gegenereerd. Tevens worden de verbindingen zoals de stijve raamwerkverbindingen en voetplaten berekend.


EEN STALEN SPANT BEREKENEN

PROCESVERSNELLING

Een eigen APP programmeren

Deze video toont hoe u App’s op RFEM kunt maken m.b.v. COM- of .Net-technologie. Met COM- of .NET-technologie kunnen gebruikers RFEM inzetten om een aanzienlijke procesversnelling in te zetten, waardoor bijvoorbeeld heel snel bepaalde constructies gegenereerd of op een speciale wijze gecontroleerd kunnen worden.


PROCESVERSNELLING MET COM-TECHNOLOGIE

STALEN HAL

3D stalen hallen berekenen

Deze demonstratievideo toont u, hoe u een 3D-berekening van een stalen hal met schuin dak volgens de Eurocode 3 (EC2) kunt berekenen of engineren. Er wordt een 3D stalen hal gemodelleerd inclusief gordingen en windverbanden. Voor de hal wordt de 3D wind- en sneeuw-belasting gegenereerd volgens de NEN-EN 1991-1-4 en NEN-EN 1991-1-3.

Ook wordt er kort getoond hoe het berekende model kunt exporteren naar Tekla Structures, zodat u het model niet opnieuw hoeft uit te tekenen.


3D STALEN HALLEN BEREKENEN

BETONSTRUCTIE

Betonconstructies

Deze video toont hoe u in RFEM betonconstructies volgens de Eurocodes berekend. Betonconstructies kunnen bestaan uit balken (liggers), kolommen, wanden en vloeren. Voor alle type constructies toont deze video, hoe de wapening en de controles m.b.t. scheurvorming en brand volgens de NEN-EN 1992 wordt uitgevoerd.

Ook wordt getoond hoe u de berekende wapening kunt exporteren naar Autodesk’s Structural Detailer, zodat u automatisch de vloerwapening m.b.v. netten kunt genereren.


BETONCONSTRUCTIES BEREKENEN

BIM-UITWISSELING MET CAD-PAKETTEN

BIM-uitwisseling

Deze demonstratiefilm toont, hoe u BIM kunt laten werken voor uw organisatie. Met het BIM kunt u een optimaler overdracht van gegevens en samenwerking binnen uw organisatie of tussen uw partners laten plaatsvinden. Deze video toont hoe RFEM omgaat met de toonaangevende CAD-pakketten m.b.t. het BIM zoals, AutoCAD, REVIT en Tekla Structures. RFEM is een rekenprogramma dat zich kenmerkt door een praktische invulling, hoge stabiliteit en uitstekend berekeningsdocument. RFEM is marktleider in Duitsland m.b.t. rekensoftware en nu ook in Nederland verkrijgbaar.


DIRECTE KOPPELINGEN MET TEKLA, REVIT EN AUTOCAD