Rekensoftware

2D of 3D REKENSOFTWARE

Voor sterkteberekeningen van 2D en 3D constructies in de staalbouw, werktuigbouw, bruggenbouw, civiele bouw, utiliteitsbouw, industrie, mastenbouw, scheepsbouw en hoogbouw wordt de 3D rekensoftware RFEM toegepast voor het berekenen van allerhande constructies, bestaande uit staal, beton, metselwerk, hout, staal/beton, aluminium en glas.

De rekensoftware RFEM kent op dit moment wereldwijd rond de 9000 gebruikers, die dagelijks bij hun sterkteberekeningen genieten van de praktische toepassing, de stabiliteit van het programma en het uitstekende berekeningsrapport.

KLIK HIER VOOR DE VOORDELEN VAN RFEM: VOORDELEN RFEM

  • 3D model RSTAB vervorming spaninng

BEREKENING

Bij sterkteberekeningen van 2D en 3D constructies kunnen stabiliteitscontroles, sterkte- , 2e en 3e orde berekeningen, dynamische, post-kritische, geotechnische en fysisch-niet-lineaire berekeningen uitgevoerd worden.

Ook is het mogelijk allerhande normcontroles in de rekensoftware RFEM / RSTAB uit te voeren zoals: kip, knik, brand, vervorming, vermoeiing, aardbeving, en scheurcontroles. Hierbij worden de moderne normen ondersteund zoals de NEN-EN, BS, DIN en AISC/ASD.

  • Constante spanningen berekenen in plaatwerkconstructie

PRAKTIJK

RFEM wordt toegepast voor sterkteberekeningen van constructies, welke veel voorkomen in de dagelijkse praktijk, maar ook voor bijzondere constructies, waarbij de grenzen van mogelijkheden van de hedendaagse technologie m.b.t. multi-core processing, videokaarten, geheugenbeheer en C# programmatalen worden toegepast.

RFEM is beschikbaar in een 32- en 64-bits versie. Natuurlijk wordt ook Windows 8.1 ondersteund.

  • Vervorming gebouw berekenen

SOLVER

De Solver van RFEM is de internationaal bekende Solver van FEM Consulting. De solver is in staat om allerhande zeer complexe sterkteberekeningen uit te voeren van staven, vlakke eindige elementen, schalen en volume elementen. Zo kan er 1e, 2e, 3e orde berekeningen worden uitgevoerd als ook dynamische, post-kritische, stabiliteits en TSAI-WU of geotechnische berekeningen worden uitgevoerd.

  • Weergave van de voortgang van de Solver - Overzicht van de iteratiestappen - last/vervormingsdiagram

RESULTATEN

Door het toepassen van moderne technieken is de gebruiker in staat om in een relatief korte periode de beste resultaatweergave van zijn constructie samen te stellen. Resultaten van snedes of staven kunnen in detail worden bekeken en aan het berekeningsrapport worden toegevoegd. Bij het wijzigen van de constructies worden de afbeeldingen automatisch aangepast.

  • Snedekrachten in lateien en penanten van een betonnen prefabwand; gebruikmakend van een resultbeam

CAD-uitwisseling

In RFEM kunnen gebruikers via de RF-LINK module, STP, IGS of SAT-bestanden van Inventor, Solidworks of Solidedge inlezen.

Hierdoor is de afdracht van het tekenmodel naar RFEM optimaal en kunnen gebruikers de snelheid van RFEM gebruiken door de toepassing van surfacemodellen.

Importweergave van een STEP-model in RFEM