RFEM vervormingen van raatigger met gaten

Onderzoek Portugese Instituut ISEC

Het Portugese Coimbra Instituut m.b.t. Engineering (ISEC) heeft RFEM gebruikt om een onderzoek te doen naar het constructieve gedrag van stalen raatliggers. Voor het hoofdgedeelte heeft het onderzoek zich gericht op het berekenen van het draagvermogen van raatliggers met ronde of hexagonale gaten met verschillende groottes. Een ander belangrijk deel van het onderzoek was het vastleggen van diverse faalmechanismes van verschillende liggertypes.

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF

Vervaardigen van raatliggers en de voordelen

Raatliggers worden gemaakt van gewalste I-profielen waarvan het lijf op een speciale manier is doorgesneden. Op deze wijze, worden twee T-doorsnedes geproduceerd die aan elkaar worden gelast, om een raatligger te vormen. Zowel de geometrie als de maatvoering van de gaten in het lijfgebied kunnen variëren per liggertype.

In vergelijking met vaste-lijfliggers (normale liggers) hebben raatliggers de volgende voordelen:

Groter traagheidsmoment met hetzelfde eigengewicht.
Meer vrijheid van plaatsing van gaten en daarom de mogelijkheid om pijpleidingen door het lijf te voeren.
Grotere buigweerstand
Esthetische voordelen

Spanningen in Ligger met Gaten

Onderzoek met RFEM Modellen

Om de liggers’ draagweerstand te bepalen, is er een numeriek model gemaakt op basis van eindige elementen m.b.v. RFEM. RFEM is gebruikt om meerdere testen uit te voeren om het model te kalibreren. De resultaten van de berekening zijn vergeleken met gelijkaardige berekeningen gedaan door derden.