RFEM Instructie

RFEM Instructie

Het is betrekkelijk eenvoudig om RFEM of RSTAB te leren. De heldere opzet van de menu’s en de navigator bieden u een houvast om uw constructie op te zetten, te berekenen en te rapporteren. Bijgaande instructiefilms bieden een overzicht van de verschillende invoeren van diverse constructies, zoals een stalen spant, een buisverbinding, een betonnen vloer of een betonnen ligger.

In de volgende links kunt het speciale introductievoorbeeld en/of de RFEM 5 tutorial downloaden.

Een stalen raamwerk berekenen volgens de Eurocode 3?

Deze instructievideo toont hoe u in RFEM een stalen raamwerk kunt invoeren en controleren volgens de Eurocode 3.

Een buisverbinding uitrekenen?

Deze instructiefilm toont hoe een pijp- of buisverbinding die plastisch moet kunnen worden berekend, wordt ingevoerd in het rekenprogramma RFEM.

Een gewapend betonnen ligger uitrekenen?

Deze instructievideo toont, hoe u in RFEM een gewapende betonnen ligger kunt berekenen. Voor de ligger wordt de wapening berekend en gecontroleerd volgens de Eurocode 2.

Een gewapende vloer berekenen?

Deze demonstratiefilm toont de werking van het programma RFEM m.b.t. het modelleren van een betonnen plaatconstructie volgens de Eurocode 2.