Apps

Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende applicaties die gemaakt zijn door RFEM Nederland en gebruikers van RFEM.

 

Bruggen generator

spanning in brug met opleg punten in 3D in RFEM

Bij Janson Bridging is m.b.v. de COM-technologie van RFEM een bruggengenerator gebouwd voor de brugtypes: JSK, Bailey en JPB. Met de generator kunnen tijdelijke bruggen genereerd worden, bestaand uit verschillende segmenten. De samengestelde brug wordt vervolgens automatisch berekend en gecontroleerd m.b.t. de Eurocodes. Van de berekende snedekrachten en oplegreacties worden vervolgens in MS Excel verschillende tabellen gemaakt, zodat binnen 30 seconden, de klanten van Janson Bridging beschikking hebben over de oplegkrachten e.d.

Zie ook: www.jansonbriding.nl

Koppeling RFEM <> Tekla Structures

Bij B-Invented is m.b.v. de COM-technologie van RFEM en de .Net-technologie van Tekla Structures een koppeling gemaakt tussen RFEM en Tekla op zo’n wijze, dat Tekla-modellen van de funderingsbalken automatische ingelezen kunnen worden in RFEM. In RFEM wordt vervolgens de wapening bepaalt en teruggezonden naar Tekla. Een speciale applicatie maakt vervolgens deze staven in Tekla aan en legt de basis- en bijlegwapening op de juiste plek.

Voor meer informatie omtrent B-Smart funderingen, neemt u contact op met dhr. ir. J. Huijgen, +31 (0)40 – 787 77 31 of via www.b-smartfundering.com

  • RFEM koppeling met Tekla beton

SIAS – Schöck’s Isokorf Applicatie

Schöck Nederland heeft t.b.v. de vele berekeningen die t.b.v. alle toegepaste Isokorven in Nederland dienen te worden uitgevoerd een speciale BIM-applicatie gemaakt die een database laten communiceren met o.a. Autocad, MS Office en RFEM. De applicatie is zo gemaakt dat RFEM in principe enkel als rekenmachine wordt gebruikt. De gebruiker krijgt enkel de totale vervorming eindproduct te zien. De applicatie heeft dan zelf immers de weerstand van de toegepaste Isokorfen gecontroleerd.

Voor meer informatie over de producten van Schöck, zoals de Isokorven en COM-bar, neemt u contact op via: +31 55 526 88 20 of via de website van Schock

Schock-Uitvoer

Tandem Stelsel generator

M.b.t. deze APP kunt u Tandem Stelsels genereren die over uw brug, vloer e.d. loopt. Deze APP maakt per stap een verzameling van puntlasten aan (het Tandem Stelsel), die met een bepaalde stapgrootte een route volgen. De gegenereerde tandem stelsels kunnen zowel Global als Lokaal (haaks op bijvoorbeeld een kromme wand of brug werken). Deze APP wordt gratis verstrekt bij de aanschaf van de module RF-COM.

  • RFEM uitvoer van gecombineerde lasten